Implementarea proiectului
Dezvoltarea capacitatii de productie a firmei SC ORIOLLUS COMSERV SRL

S.C. Oriollus Comserv S.R.L., cu sediul în Municipiul Gherla, Str. Fermei, nr. 39, Județul Cluj, desfășoară, începând cu data de 6 august 2018, proiectul “Dezvoltarea capacității de producție a firmei SC ORIOLLUS COMSERV SRL”, cod SMIS 110671. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 2773/06.08.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 7.663.926,60 lei, din care asistența financiară nerambursabilă se ridică la suma de 4.516.786 lei (3.839.268,10 lei provenind din FEDR și 677.517,90 lei din bugetul național) și urmează să fie implementat la sediul firmei, fiind prevăzut a se finaliza până la data de 30 mai 2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității firmei SC ORIOLLUS COMSERV SRL, în vederea îmbunătățirii pozitiei sale pe o piață puternic concurențială, prin creșterea productivității, eficientizarea și optimizarea fluxului de producție, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

Rezultatele asteptate a fi obtinute, în urma implementării proiectului constau, în principal, în:

  • Înființarea unei linii tehnologice noi, formată dintr-un numar total de 27 utilaje, echipamente și dotări (inclusiv active necorporale și dotări IT) care permit diversificarea gamei de produse realizate și creșterea capacității de productțe. Echipamentele și dotările care compun această linie și determină dezvoltarea bazei tehnico-materiale a firmei sunt: fierastrau circular de optimizat, mașină de optimizat, mașină de rindeluit, mașină semiautomată de îmbinare în dinți, mașină prelucrare pe 4 fețe, presă stratificare, mașină de calibrat - șlefuit și antichizat, mașină rindeluit la grosime, mașină de frezat cu masa mobila, centru de prelucrare tamplarie cu alimentare automata, set scule tamplarie, centru prelucrare fete uși, presă hidraulică încleiat, presa hidraulică încleiat rame, mașină slefuit profile, linie vopsit tâmplarie, linie montaj tâmplarie, mașină de brichetat, cazan de ardere, stație de filtrare, motostivuitor, ușă industrială acționată electric, 2 calculatoare desktop, calculator portabil (laptop), imprimantă multifuncțională, pachet software proiectare produse și gestiune a resurselor.
  • crearea a 9 locuri de munca noi, inclusiv pentru persoane defavorizate.
  • certificarea unui tip de produs (respectiv ferestre/uși cu tâmplărie din lemn și vitraj tripan) și 3 sisteme de management recertificate (al calității - conform ISO 9001, al mediului - conform ISO 14001 și al sănătății și securității la locul de muncă - conform ISO 18001)
  • participarea, în calitate de expozant, la 1 targ international de specialitate.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

http://www.fonduri-ue.ro/

www.inforegio.ro|facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Servicii web - Digiest